Hlavná stránka » Ceny » Cenník Ekopanelov

EKOPANELY® Cenník

Ekopanely® sú vhodným materiálom pri výstavbe aj rekonštrukcii, predovšetkým pre výstavbu energeticky úsporných domov.

Ide o robustný, pevný, tuhý a kompaktný stavebný materiál vyrobený z lisovaného obilného vlákna, ktorý disponuje okrem vynikajúcich mechanických vlastností aj nadpriemernými tepelnými a akustickými izolačnými vlastnosťami a je ťažko horľavý. Dobré tepelno-izolačné a tepelno-akumulačné vlastnosti ekopanelu znižujú náklady na vykurovanie stavby.

Montáž je jednoduchá a nie je k nej potrebné žiadne špeciálne náradie. Práca s týmto materiálom je podobná práci s drevom, je vhodný pre svojpomocnú výstavbu alebo dokončenie stavby.

Rozmery ekopanelov:

Hrúbka: 58 mm (+/-2 mm)

Šírka: 800 alebo 1200 mm

Dĺžka: Ekopanely® sú vyrábané na mieru v dĺžke od 1200 po 3200 mm podľa objednávky. Rozmery na objednávke sa udávajú v celých centimetroch.

Záujemcom o tento materiál ponúkame možnosť nákupu ekopanelov. Ekopanely® a montážny materiál predávame za cenníkové ceny výrobcu. Dopravu zabezpečíme na miesto určenia.

Cenník ekopanelov. Ceny uvedené v cenníku sú bez DPH a dopravy.

Na stiahnutie:

Viac o vlastnostiach a využití ekopanelov.

Montážna príručka

Technické vlastnosti ekopanelov