Hlavná stránka » Domy » Výhody našich domov

Výhody našich domov

Ultranízkoenergetické a pasívne drevodomy majú svoje miesto aj na našom trhu a zákazníci poznajú ich výhody z vlastných skúseností. Výhodami sú nesporne rýchla výstavba, možnosť stavať prakticky v ktoromkoľvek ročnom období a najmä nízke náklady na vykurovanie.

V prípade našich drevostavieb ponúkame ďalšie výhody, ktoré sú výnimočné a ktoré určite oceníte:

  • Staticky najlepšia konštrukcia – nosná konštrukcia postavená priamo na základovej doske je z pohľadu statiky tá najlepšia. Dom má pevnú previazanú konštrukciu.
  • Difúzne otvorená konštrukcia - vodným parám je umožnený jednosmerný prechod stenami. V stenách nekondenzuje nadmerná vlhkosť, netvoria sa škodlivé plesne. Viac o difúzii vodných pár.
  • Variabilita - výstavba priamo na základovej doske nám umožňuje veľkú variabilitu pri zložení obvodových a vnútorných stien drevostavby. Výsledná skladba stien je vždy výsledkom komunikácie so zákazníkom. Naša spoločnosť má skúsenosti s využívaním stavebných materiálov ktoré nie sú používané bežne (lisovaná slama – ekopanely, hlinené omietky, izolácia z ovčej vlny a konopná izolácia, drevovláknité izolácie,...).
  • Energetická úspora - znamená nižšie náklady na zimné vykurovanie a letné chladenie domov. Pri našich domoch je táto vlastnosť ešte zvýšená vysokou tepelnou kapacitou používaných prírodných materiálov. Tým je zabezpečená ochrana vnútorných priestorov pred prehrievaním aj rýchlym vychladnutím bez energetických nárokov.
  • Akumulačná schopnosť - dosahujeme ju vďaka použitým materiálom s vysokou tepelnou kapacitou. Tieto materiály sú schopné v sebe zhromaždiť a zadržať teplo kým ho začnú vypúšťať ďalej. To znamená že v zime si vaše steny budú udržiavať svoju teplotu ešte nejaký čas po tom ako vypnete kúrenie a budú chladnúť pomaly. V lete zase naopak budú v sebe zachytávať teplo zvonku, váš dom sa nebude prehrievať. Vaša energetická úspora sa tým zvýši.
  • Vyrovnávanie vlhkosti v interiéri - pri použití ekopanelov v skladbe stien dochádza k vyrovnávaniu vlhkosti v interiéri domu. Funguje to tak, že časť pary ktorá prechádza stenami je absorbovaná ekopanelmi do ich vnútornej pórovitej štruktúry slamených vláken a pri znížení vlhkosti vzduchu je naopak pozvoľna uvoľňovaná do okolitého prostredia.
  • Výborná zvuková izolácia - nami používané oplášťovacie materiály majú vynikajúcu zvukovo izolačnú schopnosť. Pri využití ekopanelov sa dosahuje kvalitná zvuková izolácia (aj v rámci interiéru pri tenších priečkach má akustický útlm 45dB).
  • Regeneračná schopnosť stien - vďaka difúznej otvorenosti konštrukcie môže nadmerná vlhkosť zo stien sama odísť. Toto je výhodou v prípade vlhkostnej havárie. Steny dokážu samé vyschnúť a to najrýchlejšie v porovnaní so stavbami z iných materiálov.

Spojením kvalitných prírodných materiálov a difúzne otvorenej konštrukcie dosahujeme v interiéroch našich domov zdravé životné prostredie a tepelnú pohodu v zime aj v lete.

Práve staviame:

Drevodom Nálepkovo

Drevodom Nálepkovo