Hlavná stránka » Domy » Konštrukčné skladby

Konštrukčné skladby

Konštrukčný systém umožňuje veľkú variabilitu. Vďaka tejto variabilite majú naše drevodomy hodnoty U - súčiniteľ prestupu tepla pre obvodové steny štandardne od 0,14 W/m2.K po hodnoty pre pasívny dom. (U = 0,14 W/m2.K odpovedá R - tepelný odpor 7,1 m2.K/W).

Nižšie sú uvedené niektoré príklady skladieb obvodových stien:

Obvodové steny s omietnutou fasádou:

Ekopanel - Drevovláknitá doska, v interiéri stierka, vonkajšia omietka

Obvodové steny s odvetranou fasádou:

Ekopanel - Drevovláknitá doska, v interiéri stierka, vonkajšie odvetranie

Práve staviame:

Drevodom Nálepkovo

Drevodom Nálepkovo