Hlavná stránka » Domy » Výstavba domov

Výstavba domov

Naše drevodomy staviame priamou konštrukciou, t.j. priamo na základovej doske postavíme drevenú rámovú konštrukciu pre obvodové steny a nosné priečky a vyhotovíme krov. Nasleduje dokončenie strechy a montáž opláštenia obvodových stien vrátane montáže tepelnej a zvukovej izolácie a rozvodov energií, stavba priečok a dokončenie stropov, dokončenie domu. Z interiéru sú steny ukončené stierkami a z exteriéru vysokoparopriepustnou omietkou alebo dreveným obkladom na rošte - odvetranou fasádou.

Tento spôsob výstavby prináša veľkú variabilitu vyhotovenia domu, čo sa týka použitých materiálov. Výstavbu domu je možné uskutočniť v rozsahu hrubej stavby, rozšírenej hrubej stavby a stavby na kľúč, alebo v inom rozsahu podľa požiadaviek zákazníka. Cenová ponuka je vypracovaná tak, že máte prehľad o cene stavby v jednotlivých rozsahoch. Zákazník má možnosť výberu. Vieme sa prispôsobiť individuálnym potrebám.

Naše ultranízkoenergetické domy (A1) majú U - súčiniteľ prestupu tepla obvodovej steny štandardne od 0,14 W/m2.K po hodnoty U pre pasívne domy. S klesajúcou hodnotou U - súčiniteľa prestupu tepla obvodovej steny ( alebo stúpajúcou hodnotou R - tepelného odporu obvodovej steny ) sa zväčšuje hrúbka izolácie a teda aj hrúbka obvodovej steny. Pri hodnote U - súčiniteľa prestupu tepla 0,14 W/m2.K je hrúbka obvodovej steny 332 mm, pričom 107 mm je kontaktný zateplovací systém, ktorý prečnieva mimo základovú dosku (obvodová stena zaberá zo základovej dosky teda len 225 mm).

Príklady našich konštrukčných skladieb.

Používané materiály

Veľký dôraz kladieme na ekologickosť materiálov. Staviame z dreva, ekopanelov, drevovláknitých dosiek, používame izoláciu z ovčej vlny, konopnú izoláciu, minerálne izolácie s ECOSE technológiou,...

Stavebné materiály, ktoré používame sú na biologickom základe alebo sú vyrobené bezformaldehydovými technológiami. Snažíme sa o to aby v domoch, ktoré postavíme bolo zdravé vnútorné prostredie a na to len samotné zdravé materiály nestačia. Preto staviame domy s difúzne otvorenou konštrukciou.

Viac informácií o materiáloch

Záruka

Na konštrukčný systém poskytujeme záruku 35 rokov, na zabudované časti a prvky obstarané od iných dodávateľov poskytujeme záručnú dobu zhodnú s konkrétnym dodávateľom a na ostatné stavebné práce 36 mesiacov.

Doba zhotovenia

Záleží od zložitosti domu, obvykle 2 až 3 mesiace.