Hlavná stránka » Domy » Materiály

Materiály

Ekopanely®

Ekopanel je robustný, pevný, tuhý a kompaktný stavebný materiál vyrobený z lisovaného obilného vlákna, ktorý disponuje okrem vynikajúcich konštrukčných vlastností aj nadpriemernými tepelnými a akustickými izolačnými vlastnosťami a je ťažko horľavý. Výborné tepelno-izolačné a tepelno-akumulačné vlastnosti ekopanelu znižujú náklady na vykurovanie stavby.

Vyrábaný je lisovaním obilného vlákna za vysokého tlaku a teploty bez prídavných pojív alebo lepidiel. Je to ekologický stavebný materiál vhodný pre nízkoenergetické aj pasívne stavby a je vyrábaný z obnoviteľných zdrojov a plne recyklovateľný. Skúsenosti s používaním ekopanelu vo svete sú viac ako 50-ročné. Hlavné prednosti ekopanelu sú pevnosť a tuhosť konštrukcie, výborná tepelnoakumulačná schopnosť - celulózové jadro obilného vlákna má akumulačné vlastnosti a vyžaruje teplo až 12 hodín od ukončenia temperovania, odolnosť proti mechanickému poškodeniu, vysoká odolnosť proti nárazovej energii, ekopanel funguje ako parobrzda, vyrovnáva vlhkosť vzduchu, ako čisto prírodný produkt priaznivo ovplyvňuje príjemnú a zdravú klímu domu - ionizácia vzduchu v interiéri, dobrá tepelná a zvuková izolácia.

Ekopanel používame na opláštenie interiéru a stavbu priečok.

Viac na www.ekopanely.cz.

Drevovláknité dosky

Používame drevovláknité difúzne otvorené izolačné dosky, ich výroba je zabezpečená výhradne ekologickým mokrým spôsobom, pri ktorom sa na spájanie vlákien využívajú len drevu vlastné látky lignín a hemicelulóza. Takto vyrobené dosky sú úplne recyklovateľné, môžu byť spaľované alebo bezpečne kompostovateľné.

Pri výrobe drevovláknitých dosiek sa používa na lepenie jednotlivých panelov ekologické škrobové lepidlo. Drevovláknité dosky nestrácajú svoje izolačné vlastnosti ani počas dlhých rokov. Vďaka svojmu zloženiu nemenia svoju tvarovú stálosť a tým zabezpečujú kvalitné zaizolovanie budovy na dlhé roky. Drevovláknité dosky zaručujú vysokú kvalitu, ktorá bola potvrdená v stavbách, ktoré slúžia už viac ako 25 rokov doma aj v zahraničí.

Vďaka svojej vyššej hustote dokážu efektívne znižovať nežiadúci jav hluku šíriaceho sa cez zvislú alebo vodorovnú konštrukciu. Vysoká akumulačná schopnosť drevovláknitých dosiek - merná tepelná kapacita C = 2100 J/kg.K, účinne chráni pred nadmerným prehrievaním vnútorných priestorov a zabezpečuje pohodu vnútorného prostredia domov v letných mesiacoch. Majú najvyššiu tepelnú kapacitu zo všetkých bežne používaných izolačných materiálov. Drevovláknté dosky na dnešnom trhu dosahujú faktor difúzneho odporu µ = 5, sú difúzne otvorené a dostatočne umožňujú prechod vodných pár. Zabraňuje sa tým kondenzácii vodných pár v konštrukcii a zaisťuje sa funkčnosť a životnosť konštrukcie.

Viac na www.steico.com/cz/

Konopná izolácia

Konopná izolácia je vyrábaná z konopného vlákna a je čisto ekologickým produktom. Dokonale izoluje a vytvára zdravé vnútorné prostredie v dome.

Konopné vlákno má jedinečnú schopnosť absorbovať vlhkosť a opätovne ju uvoľňovať do interiéru. Toto je jednou z najvýznamnejších vlastností konopných vlákien pre zabezpečenie vysokej kvality vnútornej mikroklímy. Spoločne s vynikajúcou vlhkostnou vodivosťou konopné vlákno zamedzuje taktiež vzniku baktérií, plesní a iných mikroorganizmov, ktoré spôsobujú alergie a iné zdravotné problémy. Odolnosť konopných vlákien voči vlhkosti a vynikajúca vlhkostná vodivosť zabezpečuje funkčnosť a stabilnosť konopnej izolácie aj v podmienkach kedy sa u iných izolácií znižujú izolačné vlastnosti.

Konopná izolácia má vynikajúce tepelno a zvukovoizolačné vlastnosti a dvojnásobne vyššiu tepelnú kapacitu v porovnaní s minerálnou vlnou. Akumulačná schopnosť zabezpečuje fázový posun pri prenikaní tepla do domu, konopná izolácia v zime izoluje a v lete klimatizuje.

Izolácia z ovčej vlny

Izolácia z ovčej vlny je vyrobená zo 100 % vlneného rúna zo živých oviec. Takto získaná je trvale elastická a zachováva si svoj objem. Má vynikajúce tepelnoizolačné a zvukovoizolačné vlastnosti. Dokáže tlmiť zvuky aj pri zvýšených nárokoch.

Aktívne pôsobí na kvalitu mikroklímy, neutralizuje škodlivé látky a stará sa tak o zdravý vzduch v dome. V krátkom čase je schopná vzduch v dome vyčistiť. Škodliviny sa viažu na bielkovinové vlákno z ktorého sa vlna skladá a neutralizujú sa alebo premieňajú. Táto vlastnosť vlnenej izolácie sa využíva aj pri sanácii budov, kde boli použité stavebné materiály s veľmi škodlivým formaldehydom.

Izolácia z ovčej vlny sa veľmi rýchlo prispôsobuje vlhkosti vzduchu v miestnosti a vyrovnáva vlhkosť v interiéri. Keď je vlhkosť vyššia ako normálna dokáže ju odoberať a naopak zasa vydávať. Ovčia vlna môže pojať vlhkosť o objeme až 33 % vlastnej váhy, pričom významne nestratí svoje izolačné vlastnosti, ani sama nezvlhne, nenapučí, nestratí vzdušnosť. Ovčie vlákno je vodovzdorné. Vlnené vlákno nie je vhodným prostredím pre plesne.

Excelentné tepelnoizolačné vlastnosti spolu s vysokou tepelnou kapacitou, ktorá je viac ako dvojnásobná v porovnaní s minerálnou vlnou účinne ochraňujú dom pred ochladzovaním v zime a pred prehrievaním v lete. Akumulačná schopnosť zabezpečuje fázový posun pri prenikaní tepla do domu, vlnená izolácia v zime izoluje a v lete klimatizuje. Má vysokú teplotu samovznietenia 500 – 600 °C (dvojnásobok oproti drevu ) takže pri inštalácii nepotrebuje prídavné protipožiarne opatrenia.

Viac na www.daemwool.at/

Sklená minerálna izolácia Knauf Insulation s ECOSE® Technology

Sklená minerálna izolácia Knauf Insulation s ECOSE® Technology je revolučná. Pri jej výrobe sa používa úplne nová technológia prírodného spojiva neobsahujúceho formaldehyd, ktorej základ tvoria rýchlo obnoviteľné organické materiály namiesto materiálov na ropnom základe. Neobsahuje umelé farbivá ani pridaný formaldehyd. Ako spojivo sa využívajú organické látky neobsahujúce formaldehyd, fenoly, akryláty ani umelé farbivá či bielidlá. Táto izolácia má vynikajúce tepelné, akustické a protipožiarne izolačné vlastnosti, je trvale pružná a paropriepustná - je vyvinutá pre difúzne otvorené konštrukcie.

Viac na www.knaufinsulation.sk/sk/ecose-technology.

Dosky OSB SUPERFINISH® ECO

Dosky OSB SUPERFINISH® ECO sú vyrábané z kvalitného ihličnatého reziva. Oproti výrobe štandartných OSB dosiek sa používa výhradne pojivo na základe polyuretánovej živice, ktoré neobsahuje žiadny pridaný formaldehyd. Je to najprogresívnejší typ OSB dosiek, vyvinutý v súlade so súčasnými požiadavkami na zdravé bývanie zamerané na ekologické materiály. Po celý svoj životný cyklus (výroba, použitie, likvidácia) spĺňajú tieto dosky náročné ekologické požiadavky a zároveň i tie najprísnejšie nároky na kvalitu bývania a ochranu životného prostredia.

Práve staviame:

Drevodom Nálepkovo

Drevodom Nálepkovo