Hlavná stránka » Ceny » Spôsob financovania

Priaznivé platobné podmienky

Dohodnutá cena je pevná a nedochádza k jej navyšovaniu z našej strany. Cena je zvyšená iba v prípade keď zákazník požaduje dodávky a práce nad dohodnutý zmluvný rozsah.

Máme priaznivé platobné podmienky - požadujeme minimálnu zálohu a priebežné čiastkové platby:

Záloha - pri podpise zmluvy o dielo požadujeme zálohu 15 % z celkovej ceny drevostavby.

Čiastkové platby - za zrealizované čiastkové dodávky a práce bude zákazník platiť priebežne spravidla v týždenných intervaloch. Pre stanovenie výšky čiastkovej platby slúži harmonogram postupu prác ktorý je prílohou zmluvy o dielo.

Spôsob financovania stavby je vždy individuálny a je vecou dohody so zákazníkom.

Práve staviame:

Drevodom Nálepkovo

Drevodom Nálepkovo