Hlavná stránka » Ceny » Spôsob financovania

Spôsob financovania

Spôsob financovania stavby je vždy individuálny a je vecou dohody so zákazníkom. Dohodnutá cena je pevná a nedochádza k jej navyšovaniu z našej strany. Cena je zvyšená iba v prípade keď zákazník požaduje dodávky a práce nad dohodnutý rozsah.

Priaznivé platobné podmienky

Máme priaznivé platobné podmienky - požadujeme minimálnu zálohu a priebežné čiastkové platby:

  • Záloha - na začiatku požadujeme zálohu 15% z celkovej ceny domu, pričom táto záloha bude vyplatená na dvakrát. Prvú polovicu zálohy požadujeme pri podpise zmluvy o dielo a druhú polovicu pri začatí prác na mieste stavby.
  • Čiastkové platby - za zrealizované čiastkové dodávky a práce bude zákazník platiť priebežne spravidla v týždenných intervaloch. Pre stanovenie výšky čiastkovej platby slúži harmonogram postupu prác ktorý je prílohou zmluvy o dielo.